ยินดีต้อนรับ
คณะผู้บริหาร
738

(จ่าสิบเอกฉลอง ทุ่งฝนภูมิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง