ยินดีต้อนรับ
คณะผู้บริหาร
816

(จ่าสิบเอกฉลอง ทุ่งฝนภูมิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง