ยินดีต้อนรับ
ภาพกิจกรรม
709

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 (12 ภาพ)

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2560 (5 ภาพ)

พิธีกรรมการบวชควายจ่าตำบลบ้านเขือง (งานประเพณีบุญบั้งไฟ 2560) (10 ภาพ)

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2560 (10 ภาพ)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ป้องกันโรคไข้เลือดออก) (6 ภาพ)

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (10 ภาพ)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 (10 ภาพ)

งานประเพณีบุญคูณลาน 2559 (10 ภาพ)

8 กิจกรรม : 1 หน้า :
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด อบต,
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google