ยินดีต้อนรับ
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
753

เพลงรูปที่มีทุกบ้าน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์)(17 ตุลาคม 2559)


เพลงลำนำคำพ่อสอน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์ เพลง : ลำนำคำพ่อสอน ประพันธ์โดย : อ๋อ...ณธนา หลงบางพลี ขับร้องโดย : ปาน...ธนพร แวกประยูร)(17 ตุลาคม 2559)


ต้นไม้ของพ่อ(29 กุมภาพันธ์ 2559)


ความเป็นมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(29 กุมภาพันธ์ 2559)


เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)

5 วิดีโอ : 1 หน้า :