ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก (Main)
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เอกสารให้ความรู้
คู่มือ ระเบียบ
ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี
แผนการจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ,ศ,2561-พ,ศ,2564)
บริการ online
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
เว็บไซต์เดิม
เข้าเว็บไซต์เดิม
ราคาน้ำมันบางจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การขอใช้ ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (14 สิงหาคม 2562) 8
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (12 กรกฏาคม 2562) 5

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัติวิถี (6 ภาพ)

วันผู้สูงอายุ 2562 (6 ภาพ)

งานวันเด็กแห่งชาติ 2562 (6 ภาพ)

ประเพณีบวชควายจ่า งานประเพณีบุญบั้งไฟ 2562 (6 ภาพ)

โครงการฝึกอบรมขยะเปียก (6 ภาพ)

ประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2561 (6 ภาพ)

วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงรูปที่มีทุกบ้าน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์)(17 ตุลาคม 2559)

เพลงลำนำคำพ่อสอน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์ เพลง : ลำนำคำพ่อสอน ประพันธ์โดย : อ๋อ...ณธนา หลงบางพลี ขับร้องโดย : ปาน...ธนพร แวกประยูร)(17 ตุลาคม 2559)

ระบบสารสนเทศ
หนังสือราชการกรมฯ