ยินดีต้อนรับ
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักกีฬา "เขืองนครเกมส์ครั้งที่ 23" (08 มีนาคม 2561)
ประชาสัมพันธ์งานกีฬาเขืองนครเกมส์ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 (วันที่ 24-30 มีนาคม 2561) (08 มีนาคม 2561) 6
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (29 มิถุนายน 2560) 41
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 (25 พฤษภาคม 2560) 9

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการคัดแยกชยะที่ต้นทาง (10 ภาพ)

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 (12 ภาพ)

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2560 (5 ภาพ)

พิธีกรรมการบวชควายจ่าตำบลบ้านเขือง (งานประเพณีบุญบั้งไฟ 2560) (10 ภาพ)

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2560 (10 ภาพ)

วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงรูปที่มีทุกบ้าน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์)(17 ตุลาคม 2559)

เพลงลำนำคำพ่อสอน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์ เพลง : ลำนำคำพ่อสอน ประพันธ์โดย : อ๋อ...ณธนา หลงบางพลี ขับร้องโดย : ปาน...ธนพร แวกประยูร)(17 ตุลาคม 2559)

ระบบสารสนเทศ
หนังสือราชการกรมฯ
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google