ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก (Main)
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เอกสารให้ความรู้
คู่มือ ระเบียบ
ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี
แผนการจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ,ศ,2561-พ,ศ,2564)
บริการ online
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
เว็บไซต์เดิม
เข้าเว็บไซต์เดิม
ราคาน้ำมันบางจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
เกี่ยวกับหน่วยงาน
1342

ข้อมูลสภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงขวัญ ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับหมู่ที่ 12 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้
ติดต่อกับหมู่ที่ 8 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับหมู่ที่ 1 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง มีพื้นที่ประมาณ 32.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
20,193.75 ไร่
ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขืองเป็นพื้นที่ดินร่วนปนทรายและมีพื้นที่บางส่วนเป็นดินเหนียวและมีพื้นที่เป็นรูปแอ่งกระทะ เป็นพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร

จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 13 หมู่บ้าน

(เมื่อ: )